Sośno

 • Szanowni Państwo,
  Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat potrzeb związanych ze strategią Gminy Sośno. Prosimy o podzielenie się z nami Państwa opinią o największych brakach. Ankieta jest anonimowa.
 • Proszę ocenić własne sołectwo i Gminę wystawiając ocenę w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze): *

  1. MOJE SOŁECTWO
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Miejsca do spędzania wolnego czasu (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci)  
  Miejsca pracy  
  Stosunki sąsiedzkie  
  Stan chodników  
  Oświetlenia w miejscach publicznych  
  Bezpieczne ścieżki rowerowe  
  Ogólne poczucie bezpieczeństwa  
  Stan budynków należących do Gminy  
  Dostęp do apteki  
  Dostęp do lekarza  
  Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami  
  Połączenia drogowe z innymi wsiami  
  Komunikacja publiczna  
  Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  
  Zasilanie w energię elektryczną  
  Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, „1” jest bardzo głośno)  
  Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1” jest bardzo źle)  
 • Proszę ocenić własne sołectwo i Gminę wystawiając ocenę w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze): *

  2. CAŁA GMINA
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Miejsca do spędzania wolnego czasu (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci)  
  Miejsca pracy  
  Stosunki sąsiedzkie  
  Stan chodników  
  Oświetlenia w miejscach publicznych  
  Bezpieczne ścieżki rowerowe  
  Ogólne poczucie bezpieczeństwa  
  Stan budynków należących do Gminy  
  Dostęp do apteki  
  Dostęp do lekarza  
  Dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami  
  Połączenia drogowe z innymi wsiami  
  Komunikacja publiczna  
  Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  
  Zasilanie w energię elektryczną  
  Hałas z dróg, inny („5” oznacza brak, „1” jest bardzo głośno)  
  Problemy środowiskowe takie jak np. dzikie wysypiska śmieci , wylewanie ścieków do rowów, palenie śmieci („5” oznacza brak, „1” jest bardzo źle)  
Ładowanie
Ładowanie...